Datové služby

inetco myStream – ADSL

inetco myStream je nová Generace ADSL služeb. Vychází z nových možností, které dává technologie ADSL IP Stream a která je nástupcem do této doby používanému principu ADSL Boardband.

inetco myStream je služba s budoucností, neboť splňuje podmínky ADSL2+. Služby inetco myStream připravené pro multi-mediální přenosy obrazu i zvuku jsou zájemcům dostupné v rámci ČR a s velmi krátkou dobou zřízení.

inetco myStream je bez omezení a klient si může vybírat mezi základní agregací 1:40 a variantou Profi s agregací 1:10

Zákazníkova linka je rovněž pod trvalým dohledem a ke službě je rovněž nabízena možnost vyšší úroveň SLA (Service Level Agreement).

inetco myDigital – garantovaný klient

inetco myDigital je atraktivní službou umožňující snadné připojení do internetu digitální technologií SHDSL, která je vedena přes metalické okruhy dostupné zákazníkům na 95% území České republiky. Hlavní charakteristikou je symetrický provoz, tedy stejná rychlost pro download i upload a standartní rozhraní Ethernet.

Na jednom metalickém okruhu lze do cca 5-10 dní nabídnout kapacity od 64 kb/s až po 2 Mb/s. Zájmecům o vyšší rychlosti lze vyhovět formou spojování kapacit více okruhů.

Na okruzích myDigital lze nabídnout dvě třídy jakosti: UBR a VBR. Třída UBR vhodná pro běžné nároky přesto je pro klienty s rozsáhlými nároky (př. multimediální přenosy) připravena varianta s třídou VBR.

inetco myInternet – garantovaný internet

inetco myInternet je služba určená zákazníkům požadujícím širokopásmové připojení k internetu s garantovanou dostupností pro kapacity od 64kb/s až po stovky Mb/s.

Můžeme nabídnout rychlou realizaci garantovaného připojení přes metalické okruhy, optické okruhy a bezdrátové okruhy včetně spojů v licencovaných pásmech.

Nabídka je tvořena zákazníkům na míru tak, aby respektovala jeho potřeby a možnosti. Lze ji rozšířit o doplňkové služby jako hosting nebo housing.

Samozřejmostí je zajištěný potřebného množství IP adres spolu se špičkovou konektivitou do mezinárodního a tuzemského prostředí.

inetco myVPN – privátní sítě

inetco myVPN je cílená na zájemce o propojení dvou nebo více lokalit ať už jednoduchými okruhy typu bod-bod nebo složitými sítěmi různých topologií. Řešení nacházíme i pro velmi obtížná zadání a díky zkušenostem můžeme doporučit vhodné řešení orientované do budoucna.

Velkou výhodou je skutečnost, že jsme schopni využít mnoho přístupových technologií – od metalických a optických okruhů až po bezdrátové okruhy včetně spojů v licencovaných pásmech.