FMC služby

FMC služby

Fixed Mobile Convergence znamená „kombinování“ pevných a mobilních služeb, jejímž základním cílem je používat jen jeden telefonní přístroj pro obě tyto služby.

Základní funkce FMC:
jeden telefonní přístroj pro pevnou i mobilní službu
volání zkrácenou volbou (tzv. klapkou) v rámci firmy
volání zdarma v rámci firmy
inteligentní přesměrování hovorů
možnost zvolit síť pro odchozí hovor