Hlasové služby

 

inetco MyCall Classic – tel. Služby

Podporované linky:
analogová HTS
digitální ISDN2 (BRI)
digitální ISDN30 (PŘI, E1)

Podporujeme klasické technologie, kterým zůstává mnoho zákazníků věrnými a kombinujeme s několika přenosovými technologiemi  (optické trasy, metalické trasy, garantované bezdrátové technologie), ze kterých lze pohodlně vybrat tu optimální pro zajištění dostupnosti na požadovaném místě.  Cílem je optimální výběr, který bude zajišťovat vysokou kvalitu telefonních služeb s co nejnižší cenou.

inetco myCall VoIP – IP telefonie

myCall VoIP je založen na principu přenosu telefonního hovoru přes prostředí IP, což nemusí nezbytně znamenat prostředí internetu. Hlavním cílem je službu myCall VoIP nabídnout v co největší kvalitě a tedy srovnatelnou s klasickou telefonií.

inetco myCall je nabízen v těchto variantách:
IP Centrex – virtuální ústředna
IP ústředna
základní telefonie (včetně možnosti telefonie z Internetu)

Hlavní výhodou pro zákazníka je výrazná úspora v měsíčních poplatcích a případě virtuální ústředny i úspora v tisících až desetitisících za pořizovací náklad. I v případě lokální ústředny zákazník ušetří, neboť je nabízena za velmi příznivých cenových podmínek.

Vybrané funkce:
skupiny volání
IVR – inteligentní hlasový systém
pravidla obsazování
mnoho typů přesměrování
hlasové schránky
nahrávání hovorů

inetco myCPS – CS/CPS služby

myCPS velmi rychlý a výhodný způsob jak snížit náklady na Vaší stávající telefonní lince. Služba nemění paušální náklady ani charakter stávající linky, ale nabízí výrazné úspory až 30% při volání na ostatní místní a dálkové linky. Při volání do zahraničí se úspora může vyšplhat až k 50% a projeví se i při volání na mobilní čísla všech operátorů.

Aktivace služby myCPS nevyžaduje náklady a zůstává i stávající telefonní číslo zákazníka.

Doplňkové služby

My800
Hojně využívaná služba pro informační krizové linky u které se zákazník dovolá zcela zdarma. Pro zájemce o tuto službu rádi připravíme podrobnosti a mimo okamžité aktivace na některém z námi připravených čísel jsme schopni zajistit i číslo dle individuálního požadavku, tedy číslo lehce zapamatovatelné.

My844
Služba sdílených nákladů je obdobou služby my800. V tomto případě část nákladů na hovor platí volající a část volaný, tedy provozovatel linky. I v tomto případě můžeme nabídnout čísla k okamžité aktivaci nebo zařídit číslo dle individuálního požadavku.

inetco myFAX – virtuální fax
Služba je plnohodnotnou náhradou klasického faxu. Díky ní ovšem zákazník ušetří za pořízení přístroje a jeho provozní náklady, neboť faxy dostává v elektronické formě podobou e-mailu. Odeslání faxu je tak snadné jako tisk na tiskárně a po zadání čísla příjemce a odeslání faxu přijde ještě odesilateli e-mailová zpráva o stavu doručení.